Total:
56 authors
342 works in Azeri
273 works in English
Updated: November 19, 2005

Azerbaijani Writers
by First Name by Last Name

Abdulla Shaig
Afaq Masud
Ahmad Javad
Akram Aylisli
Ali Amirli
Ali Karim
Almas Ildirim
Altay Mammadov
Anar Rezayev
Aziza Jafarzade

Bakhtiyar Vahabzade

Chingiz Abdullayev

Elchin Afandiyev
Elchin Huseinbeyli

Fikrat Goja
Firidun Kocharli

Husein Javid

Ilyas Afandiyev
Isa Ismayilzade
Isa Huseinov
Ismayil Shikhli

Jabir Novruz
Jafar Jabbarli
Jalil Mammadguluzade

Kamal Abdulla
Kamran Nazirli
Khalil Reza Uluturk

Lamiya Safarova

Magsud Ibrahimbeyov
Mammad Araz
Mehdi Garib
Mehdi Husein
Mikayil Mushfig
Mirvarid Dilbazi
Mir Jalal Pashayev
Mirza Ibrahimov
Mirza Fatali Akhundov
Mohammad Husein Shahriyar
Natig Rasulzade

Nigar Rafibeyli
Nizami Ganjavi

Ramiz Rovshan
Rasul Reza
Rustam Ibrahimbeyov

Sabir

Sabir Ahmadli
Sabir Rustamkhanli
Saday Budagli
Salam Gadirzade
Samad Vurghun
Samid Aghayev
Suleyman Rustam
Suleyman Sani Akhundov

Vagif Bayatly Oner
Vagif Samadoghlu

Yusif Samadoghlu
Abdulla, Kamal
Abdullayev,
Chingiz
Afandiyev, Ilyas
Afandiyev, Elchin
Aghayev, Samid
Ahmadli, Sabir
Akhundov, Mirza Fatali
Akhundov, Suleyman Sani
Amirli, Ali
Araz, Mammad
Aylisli, Akram

Bayatly Oner, Vagif
Budagli, Saday

Dilbazi, Mirvarid

Gadirzade, Salam
Ganjavi, Nizami
Garib, Mehdi
Goja, Fikrat

Huseinbeyli, Elchin
Huseinov, Isa
Husein, Mehdi

Ibrahimbeyov, Magsud
Ibrahimbeyov, Rustam
Ibrahimov, Mirza
Ildirim, Almas
Ismayilzade, Isa

Jabbarli, Jafar
Jafarzade, Aziza
Javad, Ahmad
Javid, Husein

Karim, Ali
Kocharli, Firidun

Masud, Afaq
Mushfig, Mikayil
Mammadguluzade, Jalil
Mammadov, Altay

Nazirli, Kamran
Novruz, Jabir

Pashayev, Mir-Jalal

Rafibeyli, Nigar
Rasulzade, Natig
Reza, Rasul
Rezayev, Anar
Rovshan, Ramiz
Rustam, Suleyman
Rustamkhanli, Sabir

Sabir

Safarova, Lamiya
Samadoghlu, Vagif
Samadoghlu, Yusif
Shaig, Abdulla
Shahriyar, Mohammad Husein
Shikhli, Ismayil

Uluturk, Khalil Reza

Vahabzade, Bakhtiyar
Vurghun, Samad


Back to - Azeri Latin Index
Home | About Azeri | Learn Azeri | Arabic Script | Store | Contact us
© Azerbaijan International. Copyright 2001. All rights reserved.